Törökőr Tanácsadó Testület

Törökőr Tanácsadó Testület2020-05-05T12:40:52+00:00

Mi ez?

A Törökőr Tanácsadó Testület a SUNRISE projekt céljait elősegítő, törörkőri lakosokból és helyi érintettekből alakuló, 7-15 fős munkacsoport. A Testület összekötő szerepet játszik Zugló Önkormányzata és a törökőri lakosok közt, biztosítja a döntések átláthatóságát.

Mi a feladata?

A legfontosabb feladata, hogy előkészítse a projektben a lakosság széles körű bevonásával születő döntéseket, végső soron azt, hogy milyen, mobilitással kapcsolatos fejlesztések valósuljanak meg végül a kerületrészben.

A Testület elősegíti, hogy minél több helyi érintett értesüljön a projekt lépéseiről: problématérkép, projektötletek gyűjteménye, tematikus események.

A Testület feladata, hogy a lakosságtól beérkező fejlesztési igényeket, ötleteket:

  • priorizálja,
  • megszűrje,
  • megküldje az önkormányzati hivatalnak abból a célból, hogy előzetesen véleményezzék: megvalósítható-e, nem ütközik-e egyéb fejlesztési tervvel, jogszabállyal?
  • végül a kiválasztott néhány miniprojektötletet lakossági szavazásra bocsájtsa.

Továbbá elősegítse, hogy helyi lakosság átlátható módon szavazzon a versenyben maradó projektötletekről.

A lakosság által kiválasztott fejlesztési projekt(ek) megvalósítását pedig nyomon követi, értékeli.

Ki lehet tagja?

A Tanácsadó Testületnek az Önkormányzattól független helyi lakosok, helyben működő, erős törökőri kötődéssel bíró intézmények, vállalkozások képviselői lehetnek tagjai, akik elfogadják a Testület alapelveit, működési szabályait, és nyilatkoznak részvételi szándékukról.

A tagság bővítésére a munka hatékonyságának érdekében 2018. február végéig (a projekt előrehaladás szempontjából a problématérkép lezárultáig, a projektötletek témaköreinek kialakításáig) van lehetőség.

A csatlakozók a  Tagsági nyilatkozat kitöltésével és az Önkormányzathoz való eljuttatásával lépnek be  Testületbe.

Választott önkormányzati képviselők csak megfigyelőként vehetnek részt a Testületben.

Hogyan működik?

A Testületet az Önkormányzattól független szervezet. Munkarendjét, döntési folyamatait – a SUNRISE projekt alapelvein és keretein  belül – maga határozza meg.

Testületi ülések

2020. április 29.

Kapcsolódó dokumentumok:

TTT_Emlékeztető 2020 04 29

Bolcsode_forg_csill.

Szuglo_Emma_ovi

Tabornok_aluljaro

Tabornok_forg_csill

Tabornok_Utasz_forg_csill

Ujvidek_Szuglo_atjaro

Ujvidek_Szuglo_zebra

 

2019. május 21.

Kapcsolódó dokumentumok:

TTT_memó május 21

SUNRISE fejlesztési tervek Értékterv Kft.

Intézkedések hatásértékelése Mobilissimus Kft.

 

2019. január 8-ai ülés, szavazatszámlálás

Emlékeztető a TTT 2019. 01. 08-ai üléséről + szavazatszámlálási jegyzőkönyv

2018. október 16-ai ülés

Lakossági szavazásra javasolt projektek (TTT döntés előtt)

Emlékeztető a TTT 2018. október 16-ai üléséről

A TTT döntése alapján lakossági szavazásra kimenő projektek 

2018. július 2-ai ülés

Emlékeztető a TTT július 2-ai üléséről

2018. február 14-ei ülés

Problématérkép eredményei prezentáció

2018. február 14-ei ülés emlékeztetője

Decemberi ülés: 2017. 12.07.

Meghívó

2017. dec. 7-ei ülés emlékeztető

Tervezés a közösséggel – prezentáció

A TTT Működési kereteit összefoglaló dokumentum

Alakuló ülés: 2017. 11.09.

Meghívó

Az alakuló ülés emlékeztetője

Szabó Noémi előadása

Király Zsuzsa előadása