Hogyan szelektál Zugló?

Még mindig sokan bizonytalanok, mit hová szabad és lehet elhelyezni a külön gyűjthető és gyűjtendő hulladékok közül, és még mindig túl sok veszélyes hulladék landol a normál kukában. Zugló lakosságát kérdeztük a szelektálási szokásaikról.

Hulladékhelyzet otthon

Mi jelent gondot?

A hulladék kezelése általában is nyűgös feladatot jelent a legtöbb háztartásban, különösen akkor, ha az olyan külön gyűjtendő fajtákról van szó, amelyeket nem a háztól szállít el a szolgáltató.  A kutatásban részt vevők nagy többsége számára a veszélyes hulladéknak minősülő vegyszer- és festékmaradékok, ezek csomagolása jelent problémát (64%), ezt követi a hungarocell (53%) és a használt sütőolaj (47%). Éppen csak lemaradt a dobogóról az e-hulladék és az üveghulladék.

A háztartások mekkora részének okoznak gondot a külön gyűjtendő hulladékok?

A háztartások mekkora részének okoznak gondot a külön gyűjtendő hulladékok?

 

Mi lesz a megunt ruhával, bútorral, játékkal?

Megkérdeztük, mi lesz a sorsa a megunt, elhasznált, de még használható tárgyaknak. A válaszok közt az adományozás (30%) vezet, utána a lomtalanítást (26%) választják a háztartások. Az eladás a válaszok 18%-át tette ki, ruhagyűjtőkonténert, könyvszekrényt 16%-ban választanak a válaszadók. Az FKF Szemléletformáló és Újrahasznosító Központjába csak az esetek 4%-ában kerülnek a tárgyak, még a kidobás (6%) is megelőzi.

 

Mit tesznek a válaszadók a felesleges, de még használható tárgyaikkal?

Mit tesznek a válaszadók a felesleges, de még használható tárgyaikkal?

Miből mennyi keletkezik? És hová dobjuk?

Nem könnyű megtippelni, éves szinten hány elemet használunk, mennyi dezodoros flakon ürül ki, vagy hány liter használt olajat termelünk, mégis arra kértük a kitöltőket, tegyenek egy becslést. A legtöbb háztartásban ezek viszonylag kis mennyiségben keletkeznek, de például szárazelemekből, akkumulátorokból a háztartások 31%-ában évi 10 darabnál is több keletkezik, használt sütőolajból pedig 7 vagy annál több liter.

Néhány veszélyes hulladék meglepően magas arányban végzi a kommunális hulladék közt: a festékes, vegyszeres maradékok és csomagolásuk 18%-át, a szárazelemek 7%-át, a fénycsövek, LED-ek 15%-át, a gyógyszerek 13%-át a normál kukába dobják a válaszadók.

Akadályok és motiváció

A szűk keresztmetszet: távolság és kevés gyűjtőedény

A szelektív gyűjtés sikere elsősorban azon múlik, mennyire könnyű elhelyezni a külön gyűjtött hulladékot: van-e a közelben hulladékudvar, sziget, van-e hely a szelektív kukában. Ezt erősíti meg a kérdőívben adott válaszok aránya: a hatékonyabb szelektálás akadályai közt a messzire eső leadóhely (23%), a kis kapacitású gyűjtőedényzet (17%), a szállítási és leadási nehézségek (11%) vezetnek. Csak kevesen említették, hogy az idő vagy a pénz akadályozná őket (3-3%).

Mi a szelektív gyűjtés legfőbb akadálya?

Mi a szelektív gyűjtés legfőbb akadálya?

Információval is segíthetünk

Mi segítené elő a szelektív gyűjtés hatékonyságát? Az otthonhoz közelebbi leadóhely és a kukák, konténerek gyakoribb elszállítása mellett a pontos, hiteles információ az, amivel még több hasznosítható hulladék juthatna vissza az anyagok körforgásába. A kérdőívet kitöltők 17%-a részletes információt igényelne (mit, hová, hogyan lehet vinni?), 11%-ban pedig a hulladék újrahasznosításáról adott hiteles információ hatna ösztönzően.
A pénz és a kedvezmények a sor végén, 4 és 6%-kal szerepeltek.

Mi motiválná a hatékonyabb szeletív gyűjtésben?

Mi motiválná a hatékonyabb szeletív gyűjtésben?

 

A háztartási hulladékkezelés, szállítás alapvetően fővárosi hatáskör, de a kerületi önkormányzat is sokat tehet azért, hogy kevesebb újrahasznosítható anyag végezze a hulladéklerakóban vagy az égetőműben. Például szervezhet extra gyűjtőakciókat, egyes hulladékfajtáknak (pl. régi mobilok) kialakíthat önálló begyűjtőpontokat, és persze információval segítheti a kerületi lakosságot.

A szelektív gyűjtéssel mindenki jól jár!

A felmérés eredménye innen tölthető le: Hulladék.Pont_kérdőív

 

A projekt a Zuglói Önkormányzat támogatásával, az URBACT III programban az Európai Unió finanszírozásával valósul meg.  

URBACT logo

 

2019-10-08T14:55:01+00:00