Köztér vagy úttest? Az Újvidék téri park egyesítéséről kérdeztünk

A Szugló utca Újvidék téri szakaszának április végi, bő másfél hetes átalakítása autómentes köztérré erős érzelmeket és reakciókat váltott ki a környéken élőkből. Voltak, akik szinte alig kaptak levegőt a felháborodástól, néhányan a trágárságokkal sem fukarkodtak, és alig várták a tesztidőszak végét, tiltakozó levelek és kommentek érkeztek, sokan pedig elismerésüket és örömüket fejezték ki a változás miatt, és reményüket a folytatásra.

Többen azt feltételezték, hogy az új forgalmi rend már eldöntött kérdés, úgyis mindegy, mi a teszt eredménye. Őket megnyugtatnánk, ez valóban egy teszt volt. Próba nélkül ugyanis a legtöbb vélemény is rejtve maradt volna. A kísérleti projekt talán legfontosabb hozadéka, hogy a gondolkodás, véleményalkotás kimozdult az elméleti síkról, és tényleges tapasztalatokat hozott a forgalom alakulásáról és az átalakítás fogadatásáról.

A lakosság észrevételeit kérdőíven gyűjtötte az önkormányzat, a május közepéig beérkezett 252 válasz átfogó képet és jó közelítést ad a környéken élők, a teret használók véleményéről. A válaszadók zöme zuglói: közvetlenül az Újvidék téren lakók 17,1%, a környező utcákban lakók 44,8%, távolabb Törökőrön belül lakók 7,5% és távolabb Zuglóban 21,4%. Alacsonyabb arányban szerepeltek más kerületből (7,1%) és Budapesten kívülről (1,2%) érkezők is.

A válaszadók lakóhely szerinti megoszlása

A válaszadók lakóhely szerinti megoszlása

A Szugló utca forgalmának terelése az Újvidék térre néző lakásokban lakók számára okozott nagyobb forgalmi és zajterhelést, ezért a téren lakók véleményét külön grafikon ábrázolja.

Kinek, mennyire tetszett az új forgalmi rend?

A kezdeményezés, vagyis a forgalomátalakítás elfogadottsága kulcskérdés a tér életében. Ennek felmérésére a válaszadók 5-ös skálán osztályozták a kezdeményezést (1 a legrosszabb, 5 a legjobb). Az összes válaszadó közül nagy arányban (53,2%) szerepeltek azok, akik a skálán a legjobb osztályzatot adták, további 8,7% 4-esre osztályozta a kezdeményezést. Közepest adott a kitöltők 6,3%-a, kettest 3,2%. Az ellenzők, vagyis akik rossz ötletnek tartják az autómentes Szugló utcai szakaszt, a teljes mintában 23,8%-ot tesznek ki. 4,8% nem alkotott véleményt ebben a kérdésben.

Mennyire jó a kezdeményezés? (minden válaszadó)

Mennyire jó a kezdeményezés? (minden válaszadó)

Változnak a fenti arányok, ha az Újvidék téren lakókat (összesen 43 válaszadó) vizsgáljuk. Itt már csak a válaszadók 30,2%-a jelölt ötöst, 4,7%-a négyest a skálán, míg 46,5%-uk a legrosszabbra értékelte a kezdeményezést. Fontos kiemelni, hogy a nem válaszolók aránya itt több mint duplája a teljes mintában mértnek: 11,6%.

Mennyire jó a kezdeményezés? (Újvidék tériek)

Mennyire jó a kezdeményezés? (Újvidék tériek)

 

Sokan örülnének a változásnak hosszabb távon

A kezdeményezés támogatottságának másik legfontosabb kérdése volt, hogy milyen forgalmi rendet szeretnének a jövőben az Újvidék téren, beleértve a Szugló utca ezen szakaszát. A válaszadók 48,6%-a az ideiglenes forgalmi rend, vagyis az autómentes Szugló utcaszakasz megtartását látná szívesen, míg 32,5%-uk ideiglenes forgalomelterelést javasolna: hétvégente, ünnepnapokon vagy iskolai szünetben. A teljes elutasítók aránya 15,4%.

Mi legyen Szugló utca Újvidék téri szakaszának sorsa? (minden válaszadó)

Mi legyen Szugló utca Újvidék téri szakaszának sorsa? (minden válaszadó)

Ismét eltérő arányokat látunk a téren lakók esetében. Az ellenzők aránya itt több, mint duplája (35,6%) az összes válaszadón belülihez képest. Az állandó lezárást támogatók aránya 40,0%, az időszakos autómentes téregyesítést a téren lakók 20%-a támogatná. Az elutasítás tehát messze nem olyan erős, mint az a leghangosabb ellenzők nyilatkozataiban elhangzott.

Mi legyen a Szugló utca Újvidék téri szakaszának sorsa? (Újvidék tériek)

Mi legyen a Szugló utca Újvidék téri szakaszának sorsa? (Újvidék tériek)

 

Milyen hatással van a lezárás a hétköznapokra?

Arra a kérdésre, hogy hogyan hat a hétköznapi életre a forgalom átalakítása, az összes válaszadó 61,1%-a jelezte, hogy javul a közlekedésbiztonság érzete, 66,3% szerint növekszik a közterület értéke, 57,9% szerint élhetőbb lesz a köztér, és 70,2% szerint javul a közösségi élet. (Utóbbi valószínűleg a térre szervezett önkormányzati rendezvényeknek köszönhető.) A forgalomátalakítás a beérkezett vélemények szerint leginkább a parkolási lehetőségekre van negatív hatással. (51,6%)

Javít Semleges Ront Nem válaszolt
Parkolási lehetőség 8,3% 38,1% 51,6% 2,0%
Közlekedésbiztonság érzete 61,1% 14,3% 23,4% 1,2%
Eljutási idő 8,7% 50,0% 39,3% 2,0%
Közterület értéke 66,3% 21,8% 9,5% 2,4%
Zajterhelés 45,2% 29,4% 24,2% 1,2%
Élhetőség 57,9% 16,3% 24,6% 1,2%
Fenntarthatóság 55,2% 24,6% 18,7% 1,6%
Közösségi élet 70,2% 20,2% 7,5% 2,0%

Mi és hogyan változik a fogalomátalakítás hatására? (összes válaszadó)

A téren lakók esetében már máshogy alakulnak az arányok. Ők sokkal inkább érzékelik a negatív hatásokat: a forgalomszámlálás szerint a tér Thököly út felé eső szakaszán a megszokotthoz képest négyszeres volt a reggeli autósforgalom. Ugyanakkor a nem válaszolók aránya itt is magasabb a nagyobb mintához viszonyítva, vagyis többen bizonytalanok, vagy nem akarják részletezni a véleményüket.

A válaszadók a legtöbb tényező esetében a forgalomszervezés hatásainak negatív oldalát érzékelik: a parkolási lehetőségek 60,5%-uk, a közlekedésbiztonság 46,5%-uk, az eljutási idő 48,8%-uk, a zajterhelés 55,8%-uk szerint romlik. Ugyanebben a csoportban a közlekedésbiztonság érzete 37,2% szerint javult, tehát a beavatkozás megítélése messze nem egyöntetű a téren lakók körében sem.
A közterület értékében és a közösségi élet javulásában a téren lakók jelentős aránya (41,9% és 44,2%) észlelt javulást, ami még így is elmarad a nagyobb mintában mért arányoktól.

Javít Semleges Ront Nem válaszolt
Parkolási lehetőség 4,7% 30,2% 60,5% 4,7%
Közlekedésbiztonság érzete 37,2%  9,3% 46,5% 3,0%
Eljutási idő 4,7%  39,5% 48,8% 7,0%
Közterület értéke 41,9% 41,9% 14,0% 2,3%
Zajterhelés 27,9% 16,3% 55,8% 0,0%
Élhetőség 37,2% 14,0% 44,2% 1,2%
Fenntarthatóság 34,9% 25,6% 34,9% 4,7%
Közösségi élet 44,2% 41,9% 7,0% 7,0%

Mi és hogyan változik a fogalomátalakítás hatására? (Újvidék téren lakók)

Hogyan tovább?

A Szugló utca Újvidék téri szakaszának autómentes köztérré alakítása összhangban áll a település Fenntartható Mobilitási Tervét megalapozó tanulmánnyal, és erős lakossági támogatást mutat, így az önkormányzatnak érdemes tovább foglalkozni a lehetőséggel. Szükséges ugyanakkor a teljes terület forgalomcsillapítása, a kisebb utcák egyirányúsítása, a parkolás rendezése és a környezetbarát közlekedési módok arányának növelése.

A teljes elemzés itt olvasható

 

A projekt a Duna Transznacionális Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

 

A CIVITAS SUNRISE projektet az Európai Unió Horizon2020 kutatás-fejlesztési programja támogatja (No: 72 33 65)

2019-09-24T16:02:24+00:00