ECOVELOTOUR

ECOVELOTOUR2019-09-30T12:38:54+00:00

Az Ecovelotour a Duna menti kerékpáros úthoz kapcsolódó ökoturisztikai fejlesztési projekt. Célja a fenntartható turizmus, ezen belül kiemelten a kerékpáros turizmus fejlesztése a Duna régiót átszelő Eurovelo nemzetközi kerékpárútvonalhoz kapcsolódóan.

ECOVELO logo

A projekt egyik mintafejlesztése Zuglóban fog megvalósulni. A Rákos-patak melletti kerékpárút vonalán a bringás turisták számára pihenőhelyet alakítanak ki, ami kapcsolódik majd a Mogyoródi úti sportcentrumhoz.

Partnerek

Zuglói Önkormányzat
Bécsi Természettudományi Egyetem Mobilitási Intézet
Passaui Egyetem Turisztikai Kutató Központ
Corvinus Egyetem turisztikai, marketing és környezetgazdasági tanszékek
Kelet-bajor Turisztikai Tanács
Bolgár Alternatív Turizmus Szövetség
Kassa Régió Turisztikai Szervezete
Duna-delta Tudományos és Fejlesztési Intézet, Románia
Szabadka-Palics Mikrorégió Turisztikai Klaszter
Duna Kompetencia Központ, Belgrád

Társult partnerek

Szlovák Turisztikai Minisztérium
Bolgár Turisztikai Minisztérium
Szlovák Közlekedési Minisztérium
Eperjesi Kerékpáros Csoport
Német Dunai Marketing Szövetség

Legfontosabb elérendő eredmények

• Az ökoturisztikai fejlesztési keretek megerősítése
• Az Eurovelo hálózatban rejlő szinergiák kiaknázása
• Az ökoturizmus kommunikációs lehetőségeinek fejlesztése és biztosítása a régióban
• A kulturális és természeti értékek promotálása a kerékpáros turizmus segítségével
• A biodiverzitás, a tájképi elemek megőrzése, a levegőminőség javítása az ökoturizmus keretei között

Zugló Önkormányzata az alábbi konkrét munkákban vesz részt lead partnerként:

• a projekt előkészítése és a konzorciumi tevékenység menedzselése a Geonardo érdemi bevonásával
• a projekt monitoring és minőségellenőrzési rendszerének kialakítása.
• projekt előrehaladási jelentések és pénzügyi menedzsment
• kick-off meeting és záró meeting lebonyolítása.
• konzorciumon belüli kommunikáció és brand kialakítása
• öko és kerékpáros turisztikai irányelvek és keretrendszer kialakítása nemzetközi piackutatás alapján
• öko és kerékpáros stratégiák és szakpolitikai ajánlások megfogalmazása és kialakítása és elterjesztése online és offline módszerek segítségével
• kerékpáros turisztikai pihenő mintaprojekt megvalósítása a Rákos patak mentén
• e-learning tananyag kifejlesztése

A projekt időtartama: 2018. június – 2021. június

További hírek és információ a projekt weboldalán

A projektet a Duna Transznacionális Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja. A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.