Ingyenesen elérhető képzési anyagok a fenntartható települési vízgazdálkodásról

Nemzetközi és hazai vízgazdálkodási szakértőknek köszönhetően több nyelven, így magyarul is elérhetők a City Water Circles – itthon Városi Vízkör néven futó – európai projekt képzési anyagai.

zöldtető1

Miről szól?

Aki elmélyed a tudásbázis moduljaiban, az megismerkedhet a körforgásos városi vízgazdálkodás legfontosabb építőköveivel, azaz:

  • a vízkörforgás folyamatával, annak környezeti, klimatikus, élettani hatásaival
  • a hatékony vízfelhasználás lehetőségeivel,
  • a hálózatokon keletkező ivóvízveszteség formáival, okaival, a veszteségcsökkentési megoldásokkal,
  • az esővíz visszatartásával, begyűjtésével, kezelésével, felhasználásával,
  • a szürkevíz újrahasznosításával,
  • a fenntartható vízgazdálkodás, vagyis a Smart Water Governance szabályozási és más, beavatkozási eszközeivel,
  • olyan jó példákkal, amelyekben sikerült egy-egy terület vagy település vízgazdálkodási problémáit – például időszakos vízhiányt, pazarló fogyasztási szokásokat vagy hálózati terhelési gondokat – megoldani.

VárosiVízgazdálkodás

 

A képzési anyagokat a németországi székhelyű, nemzetközi szakmai hálózatot működtető Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e.V.  és a milánói Poliedra Egyetem szakértői készítették elő, a magyar adaptációban a Fővárosi Csatornázási Művek szakmai csapata működött közre.

A magyar nyelvű anyagok ingyenesen letölthetők erről a linkről.
Az angol nyelvű változatért a CWC nemzetközi weboldalra kell látogatni.

Miért foglalkozunk ezzel?

De miért, és kinek lehet fontos, hogy a települési vízgazdálkodás új szemléletét és megoldásait megismerje?
Az éghajlatváltozás új kockázatokat jelent a városok vízgazdálkodásának egyensúlyára: napi szinten tapasztaljuk, hogy ingadozó csapadékra, hosszú száraz időszakokra, hirtelen lezúduló esőkre és villámárvizekre kell felkészülnünk. A növekvő lakóterületek, a csökkenő zöldfelületek és az elavult infrastruktúra egyszerre veszélyeztetik a biztonságos vízellátást, az élővizek tisztaságát, és nyaranta extrém hőterhelésnek teszik ki a városokat.

Kinek ajánljuk?

A City Water Circles – Városi Vízkör projekt a települések fejlesztésében, tervezésében, üzemeltetésében, technológiai és társadalmi innovációban érintettek – például önkormányzatok, közműcégek, civil szervezetek, kormányzati szakemberek, döntéshozók – számára nyújt olyan fenntartható vízgazdálkodási megoldásokat, amelyek a változó éghajlat új kihívásaira adnak választ. De azok is hasznos ismereteket kapnak, akik egyszerűen csak spórolnának a vízzel, vagy saját ingatlanjuk vízgazdálkodását javítanák.

A 6 ország és 11 partner együttműködésével futó projektkonzorcium vezetője Budapest XIV. kerülete.

A nemzetközi együttműködési projektet az Interreg CENTRAL EUROPE Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja. A magyar partner részvétele a projektben a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

2020-06-17T09:26:22+00:00